Analiza techniczno – ekonomiczna

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Analiza techniczno – ekonomiczna

Analiza ekonomiczna przeprowadzana przez przedsiębiorstwo jest znacznie szersza, ponieważ spełnia kluczową rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Oprócz analizy finansowej przeprowadza się analizę techniczno – ekonomiczną za pomocą której ocenia się poszczególne odcinki działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

 

ANALIZA TECHNICZNO EKONOMICZNA

Rys. Podział analizy techniczno – ekonomicznej.

Analiza techniczno-ekonomiczna obejmuje:

 1. Analizę zatrudnienia, płac, wydajności.

 2. Analizę wyposażenia przedsiębiorstwa w środki trwałe.

 3. Analizę gospodarki materiałowej.

 4. Analizę postępu technicznego;

Ad 1. Analiza zatrudnienia, płac, wydajności to ocena kapitału ludzkiego. Im wyższe wykształcenie i większe doświadczenie pracowników związanych z produkcją oraz z zarządzaniem oraz im bardziej płace powiązane są z wydajnością tym wyższa ocena przedsiębiorstwa.

Ad 2. Analizę wyposażenia przedsiębiorstwa w środki trwałe ocenia się za pomocą określonych wskaźników:

 • wskaźnik wyposażenia ogólnego;

 • wskaźnik technicznego uzbrojenia pracy;

 • wskaźnik wyposażenia energetycznego;

 • wskaźnik zużycia energii;

 • wskaźnik gotowości produkcyjnej maszyn i urządzeń;

 • wskaźnik sprawności maszyn i urządzeń;

 • wskaźnik odnowienia środków trwałych;

 • wskaźnik likwidacji środków trwałych.

Ad 3. Analiza gospodarki materiałowej obejmuje:

 • analizę materiałochłonności produkcji;
 • analizę zaopatrzenia materiałowego;
 • analizę zapasów materiałowych;
 • ogólna diagnozę efektywności w gospodarowaniu materiałami;
 • formułowanie wniosków i działań racjonalizujących.Ad 4. Analizę postępu technicznego ocenia się na podstawie:
 • nowoczesności stosowanej technologii produkcji;
 • możliwości zastąpienia stosowanej technologii przez inną, oznaczają większą elastyczność przedsiębiorstwa w procesie produkcji.

Ad 4. Analiza postępu technicznego dostarcza wiedzy na temat przyszłych kierunków rozwoju technicznego produktów.